Α.Π.Π.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΥΜΙΑΝΩΝ

Α.Π.Π.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΥΜΙΑΝΩΝ

Αθλητικός Ποδοσφαιρικός Πολιτιστικός Σύλλογος ΗΡΑΚΛΗΣ Θυμιανών

Αριθμός Μητρώου Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας : 756

 

Η ομάδα του Α.Π.Π.Σ. ΗΡΑΚΛΗ Θυμιανών αποτελείται από :

14μελές Διοικητικό συμβούλιο:

Προεδρο

2 Αντιπροέδρους

Γενικό Γραμματέα

2 Ταμίες

Εφόρο υλικού

Τεχνικό Δντη

4 Μέλη και

2 Αναπληρωματικά μέλη

 

τμηματα ακαδημιών παιδιών ηλικιών :

5 εως 10 ετών και

11 εως 14 ετών

 

τμήμα ανάπτυξης για εφήβους ηλικίας 15 ετών και άνω

 

καθως και ανδρικό τμημα ποδοσφαίρου .

Φωτογραφικό υλικό