Διοικητικό Συμβούλιο

Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος: Γιαννακας Ευστράτιος

Γενικός Γραμματέας: Τσουμπή Ελευθερία

Αντιπρόεδρος Α': Κλαδιάς Μιχαήλ

Αντιπρόεδρος Β': Γιαννιτσαριώτης Θεόδωρος

Ταμίας Α': Κωνσταντάς Ιωάννης

Ταμίας Β': Αφενδής Σταύρος

Έφορος Υλικού: Χαρίτος Στυλιανός

Τεχνικός Δντής : Κωνσταντινίδης Κων/νος

Μέλη: Ταμαρης Ιωάννης , Κουμπής Γεώργιος , Κουλουρούδης Ιωάννης , Μονιός Ιωάννης

Αναπληρωματικά Μελή:  Ζώης Κων/νος , Επιτροπάκης Μάριος.
 

 

Φωτογραφικό υλικό